13 Temmuz 2012 Cuma

SÜRMENE TİCARET MESLEK ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 HAZİRAN DÖNEMİ 10. SINIFLAR TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI


SÜRMENE TİCARET MESLEK  ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 HAZİRAN DÖNEMİ 10. SINIFLAR  TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI
 

 1. 91 sayısı hangi sayının % 70’idir?

 1. 50, 70, 80, 70, 40, 20, 10, 25, 45, 90 sayılarının aritmetik ortalamasını bulunuz.

 1. Fatura yerine geçen belgeler nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

 1. Bir ortaöğretim okulundaki 40 öğrencinin ağırlıkları aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler doğrultusunda ilkel seriyi küçükten büyüğe doğru düzenleyiniz.

Basit dizi (kg)                                               
70        65        50        48                                          
53        70        60        65                                          
61        62        64        61                                          
73        70        78        70                                          
49        48        50        54                                          
63        60        69        65                                          
53        70        68        71                                          
61        52        65        54                                          
59        58        67        57                                          
57        61        67        65

 1. Bir ürünün satış fiyatı % 18 KDV dahil 177 TL olduğuna göre KDV’siz satış fiyatını bulunuz.

 1. Fatura türleri nelerdir? Bu fatura türlerini açıklayınız.

 1. Bir öğrenci okul hayatı boyunca 200 çeşit ders görmüş olup, bu derslerin %20’sinden pekiyi, %15’inden iyi, %35’inden orta, %30’undan da geçer almıştır. Buna göre öğrencinin aldığı notların dağılımını hesaplayınız.

 1. Vadesinin dolmasına 108 gün kala iskonto ettirilen senedin nominal değer 1.000 TL’dir. İskonto oranı % 9’dur. Dış iskonto tutarını ve senedin peşin değerini hesaplayınız.

 1. 1.500 TL anapara 3 ayda 1.680 TL’ye baliğ olmuştur. Faiz oranı % kaçtır?

 1. Bilge Limited Şirketi, 13.03.2012 tarihinde Çalışkanlar Ticarete Seri A Sıra 157 numaralı fatura ile % 8 KDV hariç tanesi 25 TL’den 8 adet kravat, tanesi 50 TL’den 10 adet gömlek, tanesi 60 TL’den 5 adet kumaş pantolonu kredili (veresiye) olarak satmıştır. İrsaliye tarihi 13.03.2012, irsaliye numarası 12548’dir. Bilge Limited Şirketinin adresi Erdoğdu Mahallesi Maraş Caddesi numara: 125 Trabzon, telefon numarası 542 8794’dür. Bağlı olduğu vergi dairesi Hızırbey, vergi numarası 12345567890’dır. Çalışkanlar Ticaretin adresi Erdoğdu Mahallesi Uzun Sokak numara. 29 Trabzon, telefon numarası 542 8978’dir. Bağlı olduğu vergi dairesi Hızırbey, vergi numarası 98765432110’dır.
İstenen: Bu bilgiler doğrultusunda faturayı düzenleyiniz.

Süre: 40 Dakika
Not Baremi: Her soru 10 puan.Sınav Kom.Bşk. 
Cemal YILMAZ                        Celalettin YENİ                          Erdem ÖZDEMİR      
  Okul Müdürü                                     Üye                                                 Üye
SÜRMENE TİCARET MESLEK  ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 HAZİRAN DÖNEMİ 10. SINIFLAR  TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

 1.  
91/70=1,3
1,3*100=130
 1.  
(50+70+80+70+40+20+10+25+45+90)/10=500/10=50
 1.  
Ø  Perakende satış belgeleri
Ø  Gider makbuzu (pusulası)
Ø  Serbest meslek makbuzu
Ø  Müstahsil makbuzu
 1.  
İlkel seri (kg)
48        57        62        68
48        57        63        69
49        58        64        70
50        59        65        70
50        60        65        70
52        60        65        70
53        61        65        70
53        61        65        71
54        61        67        73
            54        61        67        78
 1.  
100                  118
X                     177
118X=100*177
X=150

 1. Kapalı fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
Açık fatura: İşletmenin, veresiye, (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edileceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
 1.  
Pekiyi: 200*0,20= 40
İyi: 200*0,15= 30
Orta: 200*0,35= 70
Geçer: 200*0,30= 60

 1. B: 1.000 TL                n: 108 gün                  t: % 9              İd: ?
İd: B*n*t/36000= 1.000*108*9/36000= 27 TL
Senedin peşin değeri: 1.000-27= 973 TL

 1. t: 1.200*(1.680-1.500)/1.500*3= 48


Sınav Kom.Bşk. 
Cemal YILMAZ                        Celalettin YENİ                          Erdem ÖZDEMİR      
  Okul Müdürü                                     Üye                                                 ÜyeSÜRMENE TİCARET MESLEK  ve ANADOLU TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 HAZİRAN DÖNEMİ 10. SINIFLAR  TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ SORUMLULUK SINAVI NOT BAREMİ

1.    5+5                                              = 10 P

2.    4+4+2                                         = 10 P

3.    3+3+2+2                                     = 10 P

4.    10                                                = 10 P

5.    4+4+2+2                                     = 10 P

6.    2+3+2+3                                     = 10 P

7.    3+3+2+2                                     = 10 P

8.    5+5                                              = 10 P

9.  10                                                  = 10 P

10. 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1             = 10 P
                                                                               100 P
Sınav Kom.Bşk. 
Cemal YILMAZ                        Celalettin YENİ                          Erdem ÖZDEMİR      
  Okul Müdürü                                     Üye                                                 Üye

SORU TESPİT TUTANAĞI

     Sürmene Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi 2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı Haziran Dönemi Sorumluluk Sınavı Ticari Hesaplamalar Dersi komisyon üyeleri; komisyon odasında sınav esaslarını belirlemek ve soruları hazırlamak üzere 18.06.2012 Pazartesi Günü saat 10.00’de komisyon odasında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

SINAV ESASLARI İLE İLGİLİ OLARAK ALINAN KOMİSYON KARARLARI:

1.      Öğrenci seviyesine uygun olarak ve müfredatında belirtilen ders konularından ibaret 10 (on) adet uygulamalı sınav sorusu hazırlanmasına,
2.      Sınavda öğrencilere 60 dakika sınav süresi verilmesine,
3.      Her sorunun tam doğru cevabının 100 puan üzerinden uygun olarak puanlanmasına,
4.      Sınav soruları tüm müfredata eşit şekilde dağıtılmasına,
5.      Sorular kısa cevaplı ve anlaşılır nitelikte olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6.      Soruların ünitelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Ø  Ticari Hesaplamalar 1 Modülünden 5 (beş) soru sorulmasına,
Ø  Ticari Hesaplamalar 2 Modülünden 2 (iki) soru sorulmasına,
Ø  Ticari Belgeler Modülünden 3 (üç) soru sorulmasına, karar verilmiştir.


Sınav Kom.Bşk. 
Cemal YILMAZ                        Celalettin YENİ                          Erdem ÖZDEMİR      
  Okul Müdürü                                     Üye                                                 Üye


0 yorum:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

muhasebeogretmenleri.com ve muhasebeogretmenleri.com

muhasebe dersleri, meslekler ve alanları, idari evraklar, öğretmenler için bütün dökümanlar, meb ve osym nin yaptığı bütün öğrenciler için gerekli bütün sınav soruları ve cevapları, monografi örnekleri